info

– prijenos općih uvijeta koji vrijede i kod naših partnera –

Uvjeti ostvarenja popravka u jamstvenom roku

Uvoznik jamči za kvalitetu i besprijekoran rad proizvoda ukoliko će se kupac – korisnik pridržavati priloženih naputaka o uporabi i općih pravila za uporabu tehničkih uređaja. Unatoč tome, može se dogoditi da proizvod ne radi ispravno. U tom slučaju uvoznik se obvezuje na svoj trošak popraviti sve kvarove i tehničke nedostatke koji na proizvodu nastanu u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi i poštivanju tehničkih uputa .

Jamstvo počinje teći datumom isporuke kupljenog proizvoda krajnjem korisniku, a dokazuje se predočenjem računa i ovjerenog jamstvenog lista, te uz detaljan opis kvara.

Važeći jamstveni list je originalni jamstveni list koji je uz uređaj priložio proizvođač. Jamstveni list mora biti pravilno popunjen, potpisan i ovjeren pečatom od strane prodavatelja (prodavatelja krajnjem kupcu). Ukoliko uz proizvod ne dolazi originalni jamstveni list proizvođača, priznaje se ORIGINALNI RAČUN.

JAMSTVO NE UKLJKUČUJE :

 • kvarove nastale nepravilnim rukovanjem, kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova, kvarove nastale utjecajem okoline nepodesne za rad uređaja
 • rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije
 • kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres…)
 • kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada, pritiska i sl.
 • za LCD monitore jamstvo ne uključuje LCD ekran sa neispravnim točkama (pixel), koji su unutar dozvoljenih granica prema standardu ili specifikaciji proizvođača

JAMSTVO PRESTAJE U SLUČAJU :

 • dogradnje ili prespajanja bez pismene suglasnosti uvoznika
 • ako je proizvod popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba
 • korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni
 • ako je proizvod došao u servis oštećen zbog neprimjerenog pakiranja koje nije štitilo uređaj u transportu
 • ako su u proizvod ugrađivani neoriginalni rezervni dijelovi ili je korišten neoriginalni potrošni materijal.

OSTALI UVJETI JAMSTVA:

 • u jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis
 • u slučaju da kupac na servis pošalje proizvod koji je ispravan, tj. radi sukladno tehničkom opisu i naputku o uporabi, kupcu ćemo naplatiti pregled i testiranje proizvoda, te troškove dostave
 • ako popravak traje dulje od 15 dana, jamstvo se produljuje za duljinu trajanja popravka
 • u slučaju da kvar u jamstvenom roku nije otklonjen u roku od 45 dana od zaprimanja proizvoda na servis, uvoznik se obvezuje da će isti zamijeniti drugim ili će kupcu biti vraćen iznos u visini trenutne tržišne vrijednosti istog ili sličnog / boljeg proizvoda
 • servis i zamjenski dijelovi za proizvode biti će na raspolaganju kroz vrijeme od 7 godina. Ovo se ne odnosi na dijelove koji se ne servisiraju nego samo zamjenjuju (npr. tvrdi disk, matična ploča, memorija i dr.)

Zamjena proizvoda

Zamjena kompletnog proizvoda se vrši u slučaju kada:

 • su ispunjeni zakonski uvjeti prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača
 • je zamjena kompletnog proizvoda standardna servisna procedura za taj proizvod
 • neispravnost na bateriji, sklopu napajanja proizvoda ili ulošku s tintom, ne smatra se razlogom za zamjenu proizvoda

NAPOMENA

Jamstvo na baterije prijenosnika i sklopove napajanja proizvoda je 6 mjeseci bez obzira na trajanje osnovnog jamstva proizvoda. Softverski problemi, odnosno softversko podešavanje proizvoda nisu predmet jamstva, te se takve intervencije naplaćuju.

Korisnički podaci u proizvodima/na medijima

Standardna procedura popravka ne uključuje brisanje podataka sa proizvoda i medija, osim ukoliko nema drugog načina popravka (na primjer: izmjena diska na računalu, zamjena vanjskog diska). Ipak i u drugim servisnim procesima može doći do gubitka podataka, pa za bilo kakve podatke koji su pohranjeni u proizvodima ili na medijima (imenik, slike, glazba, dodatni softver, certifikati ….) ne jamčimo, odnosno u slučaju gubitka podataka ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost. Korisnik proizvoda je dužan raditi sigurnosnu kopiju podataka.

Prijava proizvoda za servis/pakiranje/transport

 • kupci / partneri prijavljuju robu na servis putem web aplikacije (web shop – jamstvo) ili dostavom na našu adresu uz popratnu dokumentaciju
 • troškove i rizik dopreme proizvoda u servis snosi kupac / partner
 • prijavljena roba se predaje osobno ili se šalje nekom dostavom
 • komponente s izloženim elektroničkim dijelovima (memorije, matične ploče, grafičke kartice, diskovi) moraju biti zapakirani u anti-statičku ambalažu
 • svi proizvodi koji se šalju bilo kakvim oblikom dostave, moraju biti zapakirani na način koji će onemogućiti oštećenja prilikom transporta
 • oštećenja nastala u transportu a izazvana lošim pakiranjem snosi pošiljatelj, servis zadržava pravo da odbije primiti takvu robu na servis uz prekid jamstva, te je vrati o trošku pošiljatelja.
 • na paketu obavezno naznačiti da je roba za servis

Reklamiranje robe koja je nepotpuna / neispravna od samog početka (DOA)

Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan napraviti kvalitativni i kvantitativni prijem robe. U slučaju utvrđenih nedostataka na robi, odnosno odstupanja od količine robe navedene u otpremnom dokumentu te eventualnim fizičkim oštećenjima robe, kupac će sačiniti zapisnik, te jedan primjerak dostaviti u roku od tri radna dana od primitka robe, preporučljivo elektronskom poštom.

O skrivenim nedostacima robe Naručitelj je dužan obavijestiti nas bez odgađanja!

ZA REKLAMACIJE KOJE SE NE PODIGNU U ROKU OD 90 DANA NE ODGOVARAMO!

 

 

 

Sokol info posluje u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.